HOME

Birthdays:

January 29th    Elise Andersen

March 4th Magnus Bjørke

March 28th    Torbjørn Andersen

April 15th    Andreas Bjørke

April 22nd    Julie Andersen

May 19th    Atle Bjørke

June 10th    Mai Bjørke

June 15th    Sverre Bjørke

July 6th    Solveig Dysvik

July 28th    Jan Olav Bjørke

August 14th    Ingrid Helene Bjørke

September 2nd    Anette Bjørke

September 5th    Jan Rude Bjørke

September 6th    Alf Rune Bjørke

September 20th    Hege Merete Andersen

September 22nd    Jørgen Bjørke

November 8th    Morten Bjørke

November 17th    Roald Bjørke

November 19th    Sindre Fjellstad Bjørke

November 30th    Kjersti Bjørke

December 23rd    Tormod Fjellstad Bjørke